Odměna za odvedenou práci je to, co zaměstnanec od práce očekává především a současně to, co zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout. Jaká práva má zaměstnanec v oblasti odměňování a jaké povinnosti má zaměsntavatel?

Mzda je odměnou zaměstnance pracujícího v soukromé sféře, kdežto plat je odměnou zaměstnance pracujícího ve státní sféře. Rozdíl však není pouze v odlišné terminologii, rozdíl spočívá především ve způsobu stanovení, respektive sjednání odměny zaměstnance. U mzdy je to především otázka dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. U platu má zaměstnanec tu smůlu či štěstí, že se zaměstnavatelem na výši své odměny nedomluví, neboť ta je pevně dána podle tabulkového ohodnocení.

Mzda

Není-li mzda sjednána přímo v pracovní smlouvě, stanoví ji zaměstnavatel vnitřním předpisem či platovým výměrem. Určení výše mzdy tedy není esenciální náležitostí pracovní smlouvy, ačkoliv je to informací pro zaměstnance patrně nejdůležitější. Zaměstnanec tedy musí dávat pozor na to, aby v případě, kdy se nedohodne na výši své odměny přímo v pracovní smlouvě, nedošlo k tomu, že zaměstnavatel mzdu stanoví jednostranně, a to třeba způsobem, který nebude  zaměstnanci zcela vyhovovat.

Zákoník práce ve svém ustanovení § 119 umožňuje zaměstnavateli, aby v přiměřeném rozsahu vyplatil zaměstnanci mzdu ve formě naturální odměny. K tomu je však třeba souhlasu zaměstnance. V přiměřeném rozsahu by tedy mohl zaměstnanec obdržet mzdu například ve formě výrobků či služeb svého zaměstnavatele.

Při sjednávání či určování výše mzdy je však v každém případě dodržovat výši minimální mzdy, která je stanovena na základě ustanovení § 111 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších změn (dále jen “zákoník práce”), nařízením vlády.

Zaměstnanci náleží rovněž příplatek ke své standardní mzdě, a to příplatek na základě práce přesčas, práce ve svátek, noční práce, práce o sobotách a nedělích. Zejména s ohledem na příplatek za práci přesčas je třeba upozornit na to, že je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, nenáleží takovému zaměstnanci již příplatek za jím vykonanou práci přesčas.

Plat

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba či regionální rada regionu soudržnosti.

Plat není sjednáván mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale je určen dle platové třídy, do které konkrétní zaměstnanec patří.

Chcete vědět

  • kdy nemá zaměstnanec nárok na příplatek za práci přesčas?
  • jak má vypadat vnitřní předpis upravující odměnu zaměstnance?
  • zda lze zajistit plnění povinnosti zaměstnance v rámci konkurenční doložky smluvní pokutou?
  • jak vysoké příplatky má zamměstnanec dostat v konkrétních případech?
  • kdy může zaměstnavatel výši mzdy změnit?
  • jak je možné, že dva zaměstnanci na stejné pozici, mají stejně vysokou odměnu?

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme naše služby. Zastupujeme rovněž zaměstnance při vyjednávání se zaměstnavateli ohledně pracovních podmínek, včetně výše mzdy.

 

Kontaktní formulář

4 + 4 =