Zaměstnávání cizinců

Zaměstnáváte cizince? Občany jiného státu Evropské unie? Rodinného příslušníka občana jiného státu Evrospké unie? V takovém případě je nezbytné dodržet řadu pravidel. Nově příchozí zaměstnanec znamená pro zaměstnavatele obvykle nutnost časové a finanční investice do...

Doba v práci

Český zaměstnanec tráví průměrně v práci 41,8 hodin týdně. Jaká je správná pracovní doba a kdy se jedná o práci přesčas a co za ni náleží se pokusíme vysvětlit v následujícím příspěvku. Základní pracovní dobou, ve které vykonává práci většina zaměstnanců, je zákoníkem...

Mzda a plat

Odměna za odvedenou práci je to, co zaměstnanec od práce očekává především a současně to, co zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout. Jaká práva má zaměstnanec v oblasti odměňování a jaké povinnosti má zaměsntavatel? Mzda je odměnou zaměstnance pracujícího v...